SIMPLYTHAIPROPERTY

ง่ายๆสบายๆกับอสังหาริมทรัพย์ไทย

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Home ที่ดิน ข้อมูลที่ดินเบื้องต้น
ข้อมูลที่ดินเบื้องต้น

อยากรู้ราคาที่ดินต้องทำอย่างไร

E-mail Print PDF

เมื่อท่านอยากทราบราคาประเมินที่ดินแล้วละก็ หนทางแรกที่ง่ายและรวดเร็วคือการเข้าไปตรวจเช็คกับเว็บไซท์ของกรมธนารักษ์ ท่านจะได้ราคาประเมินที่ดินรายแปลงอย่างรวดเร็วที่สุดครับ

http://landprice.treasury.go.th/zonecondition_1.php

 

ประเภทของที่ดิน

E-mail Print PDF

ประเภทของที่ดิน

1. ที่ดินของเอกชนรวมที่ดินที่ยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ แต่อาจมีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง(ส.ค.1) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3,น.ส.3 ก.)ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้นและรวมถึงที่ดินมีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิเช่น โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว

2. ที่ดินของรัฐ ได้แก่ที่ดินที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือกรรมสิทธิรวมทั้งที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งมิได้มีผู้ใดครอบครองเป็นเจ้าของ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน คือทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเช่นที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินที่มีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ทางหลวง ทางน้ำ ทะเลสาบทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะเช่น ศาลากลางจังหวัดโรงทหาร

สาธารณสมบัติของแผ่นดินมีคุณสมบัติดังนี้

1. จะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่มีกฎหมายที่ออกเฉพาะให้โอนกันได้
2. ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน เช่นครอบครองทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณะกี่ปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ
3. ห้ามยึดทรัพย์ของแผ่นดิน

หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิในที่ดินมีอยู่4 อย่าง

1. โฉนดแผนที่ เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิในที่ดินฉบับแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยออกเมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ. 2445) และ ร.ศ. 127 (พ.ศ.2452) ออกโดยมีการรังวัดทำแผนที่ระวาง ป้องกันการเกิดการทับที่ซ้อนที่ผู้ถือหนังสือนี้มีกรรมสิทธิในที่ดินของตนโดยสมบูรณ์ตลอดไปจนกระทั่งปัจจุบัน

2. โฉนดตราจรอง เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิในที่ดินออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง ร.ศ.124 ประกาศใช้ในมณฑลพิษณุโลกที่เป็นจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ สุโขทัย และบางส่วนของนครสวรรค์ในจังหวัดอื่นไม่มีการออกโฉนดตราจองการรังวัดทำแผนที่ไม่มีระวางยึดโยงทำเป็นแผนที่รูปลอย เป็นแปลงๆ ไป

3. ตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วออกให้ในกรณีที่บุคคลได้รับอนุญาตให้จับจองเป็นใบเหยียบย่ำมีอายุ 2 ปีหรือผู้ได้รับตราจองที่เป็นใบอนุญาต มีอายุ 3 ปีและได้ทำประโยชน์ในที่ดินภายในกำหนดแล้วมีสิทธิจะได้รับตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว

4. โฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มี 6 แบบ น.ส.4 , น.ส. 4 ก. ,น.ส. 4 ข., น.ส. 4ค.,น.ส. 4 ง. (ออกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 15,17 ปัจจุบันไม่ออกแล้ว) น.ส. 4 จ.(ออกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 34) ปัจจุบันโฉนดที่ดินออกตามแบบ น.ส.4 จ.

 

 

Last Updated on Wednesday, 17 June 2009 00:50
 


Banner
By SimpliFly Design

Main Menu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

บทความยอดนิยม


Warning: Creating default object from empty value in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/modules/mod_mostread/helper.php on line 79