SIMPLYTHAIPROPERTY

ง่ายๆสบายๆกับอสังหาริมทรัพย์ไทย

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Home แบบบ้านฟรี
แบบบ้านฟรี


ความเป็นมาของโครงการ แบบบ้านฟรีโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

E-mail Print PDF

 

 

รายละเอียดแบบบ้านฟรีโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ข้อที่ 1

ความเป็นมาของโครงการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบอาคารบ้านพักอาศัยฯ
มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนองประชาชนในทุกระดับตั้งแต่แบบบ้านผู้ประสบภัย ธรรมชาติ แบบบ้านผู้มีรายได้น้อย แบบบ้านในเมือง แบบบ้านและอาคารตึกแถว
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

ข้อที่ 2

แบบบ้านในโครงการจัดทำไว้กี่แบบ

ประเภทบ้านที่ดำเนินการทั้งหมด 30 แบบ ได้แก่


1. แบบบ้านไทยช่วยไทย จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย

 

 

1.1 แบบบ้านผู้ประสบภัย จำนวน 3 แบบ
1.2 แบบบ้านแบบประหยัด จำนวน 3 แบบ


2. แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย เล่ม 1 จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย


2.1 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคเหนือ จำนวน 1 แบบ
2.2 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคกลาง จำนวน 1 แบบ
2.3 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคอิสาน จำนวน 1 แบบ
2.4 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคใต้ จำนวน 1 แบบ


3. แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย เล่ม 2 จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย

 


3.1 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 2 ชั้น 4 ภาค จำนวน 4 แบบ
3.2 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 3 ชั้น 4 ภาค จำนวน 4 แบบ
3.3 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 4 ชั้น 4 ภาค จำนวน 4 แบบ


4. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
( บ้านในเมืองแบบตามขนาดพื้นที่ดินและขนาดพื้นที่ใช้สอย )


4.1 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 บ้านชั้นเดียว จำนวน 1 แบบ
4.2 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2 บ้านชั้นเดียว จำนวน 1 แบบ
4.3 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
4.4 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
4.5 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
4.6 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
4.7 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
4.8 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ


ข้อที่ 3

แนวความคิดโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนของตัวเอง เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนองประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้านสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ แบบบ้านราคาประหยัด สำหรับผู้มีรายได้น้อย แบบบ้านสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง แบบบ้านและอาคารตึกแถวอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยดำเนินการในระยะที่ 1 รวมทั้งหมด 30 แบบ
แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะดำเนินการโดยภาครัฐเป็นผู้จัดสร้าง และได้รับความร่วมมือจากเอกชนในการบริจาควัสดุก่อสร้าง มีจำนวนทั้งหมด 3 แบบ
แบบบ้านพักอาศัยราคาประหยัด เพื่อตอบสนองผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง
สวยงาม โดยใช้วัสดุราคาประหยัด เหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด หรือเป็นแบบบ้านที่ปลูกในชนบท มีทั้งหมด 3 แบบ
แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข เพื่อตอบสนองประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง เป็นแบบที่มีลักษณะสวยงามเป็นสากล
ประโยชน์ใชสอยเหมาะสำหรับครอบครัวในเมือง มีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น ปลูกสร้างในพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป
มีให้เลือกทั้งหมด 8 แบบ
แบบบ้านและตึกอนุรักษ์ 4 ภาค เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยนำเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์
ใช้เป็นแบบบ้าน และแบบตึกแถว ตัวอย่าง 4 ภาค และเพื่อเป็นการรักษาและกระตุ้นให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของ วัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น รวมทั้งทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบตามแบบท้องถิ่น มีแบบบ้านทั้งหมด 4 แบบ และตึกแถว
ความสูง 2 - 4 ชั้น 12 แบบ

ข้อที่ 4

ราคาบ้านหลังละเท่าไหร่

ตามตารางราคาค่าก่อสร้างโดยสังเขป

ข้อที่ 5

มีข้อจำกัดเรื่องผู้มาขอรับแบบหรือไม่
ประชาชนทั่วไปสามารถมาขอรับแบบได้ โดยไม่มีข้อจำกัด

ข้อที่ 6

แบบบ้านเพื่อประชาชนจะรับได้เมื่อไหร่

รับได้ตั้งแต่วันที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมอบแบบและนโยบายให้แก่กรุงเทพมหานคร และท้องถิ่น คือ ประมาณกลางเดือน
มกราคม 2547 เป็นต้นไป

ข้อที่ 7

จะรับแบบได้ที่ไหน

รับได้ตามหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร ตามเขตต่างๆ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ฯลฯ

ข้อที่ 8

จะรับแบบได้อย่างไร

ขอรับโดยเลือกแบบที่ต้องการจากเล่มแบบแล้วถ่ายเอกสารแบบทุกแผ่นให้ครบถ้วน เพื่อนำไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อไป

ข้อที่ 9

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

" แบบบ้านเพื่อประชาชน" รัฐมอบให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขอรับแบบจะเสียเฉพาะ ค่าวัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารตามจำนวนแผ่นของรูปแบบ และรายการประกอบแบบเท่านั้น ( ราคาต่อแผ่นตามท้องถิ่นกำหนด )

ข้อที่ 10

แบบบ้านเพื่อประชาชนต้องขออนุญาตปลูกสร้างหรือไม่

ต้อง ขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรงเนื่องจากเป็นแบบที่ออกแบบโดยกรม โยธาธิการและผังเมือง ทั้งนี้การนำแบบไปปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลงจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายควบคุม อาคารที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 11

ผู้ประกอบการสามารถรับแบบดังกล่าวไปทำโครงการจัดสรรได้หรือไม่

สามารถรับแบบไปดำเนินการได้ แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายภายภาพที่เกี่ยวข้อง
เป็นกฎหมายจัดสรรที่ดิน เป็นต้นข้อที่ 12

โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนจะเป็นการกีดกันหรือแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้หรือไม่

ไม่เป็นการกีดกัด เนื่องจากแบบบ้านแต่ละประเภทจะตอบสนองต่อประชาชนคนละกลุ่มเป้าหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ
โดยทั่วไป เช่น
1. ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
2. ผู้มีรายได้น้อย
3. ผู้ขาดโอกาส และทุนทรัพย์ในการว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพ

 

Last Updated on Thursday, 31 December 2009 13:57
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 18
Banner
By SimpliFly Design

Main Menu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

บทความยอดนิยม


Warning: Creating default object from empty value in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home1/tenth/public_html/simplythaiproperty.com/modules/mod_mostread/helper.php on line 79